МОСВ да защити интересите на обществото - призовава петиция

 
Инициативен  граждански комитет, сформиран от университетски преподаватели, архитекти, художници, филмови дейци, юристи, журналисти и деятели на спорта, внесе в Министерство на околната среда и водите петиция до министър Нона Караджова.

Повод за това е натискът от заинтересовани фирми да получат ОВОС и разрешение за добив на камъни в един от най-съхранените и чисти райони на Софийско, използвайки общинската инфраструктура и собственост и влизайки без разрешение в нея.  В петицията се подчертава, че обществеността в района е категорично против „инвестиционното намерение” за откриване на нова кариера в община Торна Малина И че удовлетворяването на частните интереси ще доведе единствено до екологична, инфраструктурна, икономическа и демографска деградация на региона.
 
Въпросът, който обществеността на  селата Негушево и Осоица задава, е: дали при управлението на това правителство ще  продължат практиките, наложени при управлението на тройната коалиция и конкретно министрите Джевдет Чакъров и Асен Гагаузов за задоволяване на частните апетити? Или на преден план ще се поставят реално въпросите за опазване на местните ресурси и използването им в интерес на обществото и държавата?
 
В петицията се призовава министъра да прояви държавнически и морален ангажимент. И да не позволи да бъде изсмукан потенциала на района като добро място за живеене и отдих в близост до столицата. „От вас ще зависи дали на 30 минути от София ще има една развиваща се община, екоземеделие, селски туризъм, природен парк, чието засаждане започва, или безнадеждната гледка на ерозиращите, издълбани и покрити с каменна прах хълмове на обезлюдения софийски Предбалкан”, се отбелязва в документа, внесен в подкрепа на  подписката на 1000 човека от селата Негушево и Осоица.
 
В петицията се призовава този пореден опит за хищническо предприемачество в разрез с интересите на обществото да стане повод  за управленски действия  и промяна на  подхода при даване на концесии за кариери.  Подход, при който  трябва да се взимат предвид плановете за развитие на общините и общественото мнение, за да не се съсипва бъдещето на околната среда, на цели сектори  и райони в дългосрочен план.
 
 28.10.2010