Гражданско недоволство срещу нова кариера в Софийско

Гражданско недоволство ескалира в община Горна Малина заради опит да се направи кариера за добив на камъни в един от най-съхранените и чисти райони на Софийското поле.

Хората от селата Осоица и Негушево са събрали под възражението си повече от 1000 подписа и започват регистрацията на инициативен комитет, който да се бори срещу съсипването на района заради предприемачески интереси.

Миналото лято, точно в последната работна седмица на вече отиващото си правителство, фирма „ИН МАТ Инженеринг” получава право на проучване за добив на инертни материали от бившия министър Асен Гагаузов, въпреки изключително острата отрицателна реакция на общината срещу това.

Проучвателните работи върху земята - публична общинска собственост, се правят „на тъмно” в събота и неделя вечер, без да се покаже нито договор за търсене, нито работна програма с видовете и обеми работа пред местната власт. До настоящия момент задължителните документи не са представени, нито е сключен договор за ползване на публична общинска собственост по чл. 57 на ПП ЗОЗЗ. Община Горна Малина е изпратила сигнал до Районна прокуратура и проверката по случая продължава.

След като започва „предприемаческата си инициатива”, без да се съобразява с правомощията на местната власт, наредбите и законите, сега фирма „ИН МАТ инженеринг” вече иска от МОСВ да й разреши добив и трошене на камъни - в обем 75 000 тона годишно.

Кариерата е предвидена на 600 метра разстояние от къщите на хората, а намерението е да се използва направената от общината инфраструктура за транспортирането - пътя към селото и след това прилежащия подбалкански път от националната инфраструктура. И двата пътя са наскоро ремонтирани и в добро състояние, но със сигурност не е предвидено натоварване на асфалта с тежкотоварна техника на „ИН МАТ Инженеринг”, пренасящи седемдесет и пет хиляди тона камъни.

Тази седмица община Горна Малина е поддала официално възражение и приложила подписката на местните жители до МРРБ, МОСВ, откъдето трябва да дадат стнановище по ОВОС, и лично до министър-председателя Бойко Борисов. В документа се подчертава, че досегашното поведение на фирмата, както и бъдещите й намерения са в явно противоречие с обществения интерес.

Реализирането на предприемаческите намерения са в разрез и с приетия план на общината, която се намира на двайсетина килметра от столицата, за развитие на алтернативен и селски туризъм. Готов е планът за разработването на естствен парк, екопътеки, места за отдих и активни занимания на туристите. Като част от него на 7 юни 2010 г. община Горна Малина е подписала с ДФ „Земеделие” договор за залесяване на същата месност - „Рудината”, между Осоица и Негушево, за която се прави опит да бъде превърната в каменоломна.

„Не може да се говори за екология и съхраняване на околната среда, а вместо залесяване край столицата, да се разрешава безумието за поредна каменна кариера в Софийско” – недоволстват гражданите.

Само на десетина километра от Негушево, до с. Априлово подобна кариера от години разяжда като кариес един от красивите хълмове на Софийското поле, който сега, наполовина изровен, представлява отблъскваща гледка за пътуващите по Подбалканския път. Изградената от община Горна Малина пътна инфраструктура край Априлово е напълно разбита от тежкотоварната техника, къщите и градините на хората са покрити с каменна прах, а децата страдат от прахова алергия. На няколко километра от „красивия пейзаж” пък са с. Равно поле и голф игрището край него, което би трябвало да привлича туристи от страната и чужбина.

В непосредствена близост до нарoчената за добив на камъни местност „Рудината” се намира все още непроучена тракийска могила, вписана в списъка на паметниците на територията на община Горна Малина с национално значение, в близост е и местността „Кошарите”, която е паметник с местно значение.

В момент, когато Негушево предизвиква силен интерес сред филмовите среди /тук се снима филма „Английският съсед” по нашумялата книга на книга на Михаил Вешим/ и селото е на път да се превърне във „втора Ковачевица”, нездрав уж инвеститорски интерес иска да го превърне в лунен пейзаж.

„Подобни разрешения на парче по инвеститорски искания са катастрофални в дългосрочен план за целия район”, смятат гражданите. „Няма да позволим това за се случи отново и да се унищожи поредното запазено кътче в общината”, категорични са представителите на инициативния комитет. След внасяне на подписката до отговорните институции, гражданите от района са предвидили поредица от стъпки и акции в защита на обществения интерес.

 

10.10.2010 11.15