Открийте "Софийската Ковачевица"


 

Искате да се спасите поне за кратко мръсния въздух и от грохота  на големия град?  Искате да чуете тишината, децата ви да потичат на слънце и да видят че възрожденската история и архитектура не са само страница в учебниците, а може да се усетят  тук, само 30 километра от столицата?

Заповядайте в Горно Негушево.

Тук времето има  други измерения, в които мирно живеят различни епохи. Тишина, улички покрити с трева, каменни дувари и дървени порти,  цветя и птичи песни…. Това е „Софийската Ковачевица“, любимо място за снимки на поредица български филми и екранизации през последните 55 години. Място, открито от архитекти, художници, интелектуалци, избрали  за втори дом полите на Софийският Предбалкан.

Предполага се, че селото е възникнало през 1182 г., вписано е в данъчните регистри през 1444-45 г., но през 1715 е унижтожено от Синап паша. Жителите му се пръснали из цялата страна, само малка част останали и започнали  да съграждат Негушево отново. На това място - хълмовете на Софийския Предбалкан, през 1877-78 се е водила битката за освобождението на столицата от турско иго, а три от момчетата от селото заминали да участват във Освободителната война като опълченци.
 
Кои сме ние днес? Какви сме,  в какво вярваме?

                                             Най-добрият начин да предскажем бъдещето е  като го създадем

С тази мисъл на Петер Друкър може да  опишем най-кратко  всичко случило се  през последните пет години.  Защото бъдещето се създава не само от мечтите ни, но от непосредствените действия и всички стъпки, които трябва да извървим  в настоящето.   

Преди  пет години имаше два възможни сценария за бъдещето на Горна Малина: като една развиваща се с европейски средства община, с добри условия за живот, екоземеделие, селски туризъм или като обречена територия и замиращи,  покрити с каменна  прах обезлюдени селища.

Преди пет години се наложи да си дадем ясна сметка за това. Представихме си  как тежкотоварните камиони  извозват тонове камъни от разядените хълмове на  Негушево  и Осоица, как нова кариера се открива край Байлово, а край  Долно Камарци  се запълва депо за опасни отпадъци.

И отказахме да приемем това бъдеще, започнахме да търсим решения и  да правим първите стъпки, за да го променим. 

След първите събрания на хората, след първата подписка срещу  фирмите-кандидат концесионери, създадохме Инициативен граждански комитет. Започнахме с петиции  до  ресорите министерства,  организирахме срещи с  министри, зам. министри и  директори на дирекции,  търсехме  консултации  от екологични организации и юристи,  пледирахме за спазване на законовата уредба и за защита на обществения интерес. Направихме пътеки до министерствата и Народното събрание, ангажирахме медиите и общественото мнение,  мообилизирахме  много български интелектуалци, които ни подкрепиха.

Този опит ни показа колко е трудно да защитиш не просто интересите, но и правата на местната общност.  Осъзнахме, че няма да е достатъчно да спрем едни  предприемачи, гонещи лесна печалба за наша сметка, защото ще дойдат  следващите.  И  решихме, че трябва да направим и следващата крачка -  да  предпазим общината ни от бъдещи  посегателства.  Въпреки трудностите и скептицизма успяхме  да организираме  референдум за защита на общината.  В Горна Малина  бе проведен първият успешен  месен  референдум в България със 74%  участие на гражданите,  които  казаха „не“ на хищническото предприемачество, кариери, мини  сметища, замърсяващи района.

Бяхме горди, че показахме на цялата страна, че хората имат право и могат за защитят своите родни места и  тяхното бъдеще. Но  не спряхме, а  продължихме, за да помогнем не само на себе си, но и на другите. Иницирахме поправка  в закона , която  изисква да  се  взимат предвид плановете за развитие на общините и общественото мнение при даване на разрешителниза домив на подземни багатства. Поправката бе приета. Продължихме да следим и да участваме активно в административните и съдебни процедури, за да не позволим  да „ни превземат“ през тайните вратички на законовата и нормативна уредба.

Написахме  и защитихме сценария за  по-доброто бъдеще нашата община.  

От тук нататък остава заедно да работим, защото  знаем от опит, че бъдещето започва сега.

Редакционен екип