Читалище "Възраждане" в Негушево стана на един век

 "Нуждата от самообразование на нашия народ налага един неотменим дълг, който беше изпълнен от нас, учителите. Основахме читалище през 1922 г. , което си поставя за цел: "Пробуждане на народната самосъзнателност и умствено и нравствено развитие на своите членове и въобще на селяните от селото". 

Това пише през март 1922 г. в писмо до Министерство на просветата, изпратено с молба за помощ - книги за новата читалищната библиотека, за да се помогне за просветата, саомообразованието, пробуждането на народното съзнание. 

На 30 април 2022 г. ще се съберем за неговото юбилейно честване, за да си спомним за неговите основатели и най-вече за инициатора и  "душата" му - Александър Цветанов, даскал Сандо. Усилията им са имали смисъл за поколения негушевчани, които на 100 годишния празник ще изразят признателността си. 

Фото-албум 102г "Народно читалище Възраждане -1922"

Как да стигнем, програма и контакти с читалището 

Редакционен екип