Негушево - вече с имена на улиците

Негушево е първото село в нашата община, което има улици с имена. Те носят спомена за родове и хора, живяли  тук или стари наименования на местностни и топоними, свързани с него. Централният площад „Единство“ напр. носи името на кооперацията на селото, създадена от жителите през 1908 г.,благодарение на която започва интензивното му стопанско развитие и модернизация.

Предложението за именуването възникна още по време на кампанията за Референдума за защита на общината от откриване на кариери, мини и сметища на нейната територия през 2011 г. Идеята на Инициативният комитет  беше чрез тези названия да се пренесе във времето частица от историята и наследството на предишните поколения.

 

СПИСЪК с наименованията на улиците и площадите в с. Негушево

 

1. Ширевска ; 2. Златаревска ; 3. Шапковска; 4. Таневска; 5. Ардалска; 6.Вълчова поляна;

7.  Сливарска; 8.  Калишовска; 9. Църковна; 10. Комитетска; 11. Дранговска; 12. Бекрийска;

13. Даскалска; 14. Бамбалска; 15. Рудинска; 16. Свобода; 17. Копанярска; 18. Присоето;

19. Писарска; 20. Падината; 21. Здравковска; 22. Пашовска; 23. Камбурска; 24. Борика;

25. Благата вода; 26. Орехова; 27. Чорбаджийска; 28. Гагов дол; 29. Комкалника

 Площади:  „Единство“; „Старият геран“;  „Гагов дол“.

На общо събрание на 6 април 2019 г. бяха приети списъците на улиците и в старото село, и в квартал Негушево.Названията в него също са свързани с местната и национална история.

Предложението беше внесено за одобрение на Общинския съвет и прието на сесия през февруари 2021.Така в навечерието на 10 годишнината от успешния референдум, с който защитихме селото и цялата общината от замърсяваши и разрушителни за природата дейности, ще  може да си направим и регистрация за временно или постоянно местожителство.Защото хората, които живеят постоянно тук се увеличават. Очакваме само Техническата служба  на Общината да утвърди плана за номерация.  

На кого дължим благодарност за усилието това да се случи: на Михаил Танев, които беше двигателят на тази инициатива и човекът, който изработи и постави табелите, на Здравка Йорданова, като общински съветник и на всички хора от селото, които с даренията си помогнаха да се осигурят средства. Заедно можем повече :)