Постоянна ескпозиция в храм "Света Параскева"

 

Богослужебна книжнина, снимки, документи, репродукции на графики с библейско съдържание

могат да бъдат видяни в постоянната експозиция в храма на с.Негушево "Света Параскева".

Събрана, подготвена и експонирана от Михаил Танев - председател на църковното настоятелство.