„Българската градина“ - благотворителна фотоизложба за подкрепа на храма „Света Параскева“ в Негушево

 

 Драги приятели, 

По инициатива на Църковното настоятелство на църквата „Света Параскева“ в навечерието на храмовия й празник ще бъде организирана благотворителна фотоизложба върху дуварите на църковния двор.
Темата е посветена на българската традиционна градина – описана от Славейков в поемата „Изворът на Белоногата“ и пазена в нашите селища, където с любов и грижа се отглеждат десетки цветя и билки. И не само това – цялата природа на България, с която се гордеем, е една пъстра и красива градина.

Всеки може да участва по темата с една или повече снимки, с които да сподели своя успех и радост от целогодишната работата по своята градина или любовта си към българската природа. Снимките трябва да са с висока резолюция, снимани с фотоапарат или телефон над 3GB (минимум 3200/1800 пиксела ). Те ще бъдат обработени и разпечатани на широко форматен принтер в размер 50/35 см. Всеки участник трябва да поеме цената на тази разпечатка, която е около 8 лева, тъй като целта е благотворителна.

Снимките ще се събират на мейл negushevo2015@gmail.com за да бъдат подготвени и отпечатани. Всеки, който има възможност, може сам да отпечати и кашира снимката в посочения размер и да представи в готов вид.

 

Надяваме се, че през септември заедно с Есенния салон в Пловдив да направим и „Есенен салон в Негушево“. Целта е чрез откупки да се съберат средства за поддръжка на храма – осветление, отопление, вода, както някои нужни пособия за двора.

Надяваме се, че в навечерието на храмовия празник със своето участие или откупка ще проявим своя своето българско и патриотична грижа за съхраняване на нашите традиции и наследство.

Очакваме  вашите снимки до края на август на мейл negushevo2015@gmail.com.