Референдумът в Горна Малина успя

 Референдумът успя!

Поздравления за всички граждани на Горна Малина!

89.6% от гражданите на община Горна Малина гласуваха против  откриването на кариери, мини и сметища за опасни отпадъци край техните селища.

 Съгласно чл. 1,ал2. на българската конституция, от тук нататък нито една институция не може да даде разрешително за такава дейност, защото това е желанието на народа.
 
Така „защитената община” ще може да реализира без заплахи общинския си план за развитие - в посока биоземеделие, чисти производства и селски туризъм. В тази област са и разработените й европейски  проекти.

 

От името на гражданския инициативен комитет благодарим на всички, които повярваха, които помагаха и които гласуваха.

Благодарим на всички достойни личности, които ни подкрепяха!

Благодарим  лично на кмета Емил Найденов , на зам. кмета Ангел Жиланов и на цялото ръководство на общината, без чиято огромна подкрепа нямаше да достигнем този успех -за всички.

Референдумът в  Горна Малина показва, че гражданската инициатива и участие могат да станат решаващи при определянето на бъдещето на страната ни и спасяването на българската природа.

Нека бъдем горди с този успех и заедно да постигнем нови, за да живеем всички по-добре тук, в нашата община.