Допитване до народа

Вижте вестника с информация за предстоящия референдум

Пред селищата в  община Горна Малина надвисва заплаха за съсипването и обезлюдяване.
Заради близостта си до столицата този съхранен район стана апетитна  цел на  все повече предприемачи.  Но не на такива, които ще го направят по- добро място за живеене или бизнес. Точно обратното – интерес към общината проявява така наречения „вуду-бизнес“, който изсмуква ресурсите и унижтожава потенциала  за развитие и бъдеще.

След опитите Горна Малина да стане сметище на столицата,а в  Долно Камарци да се открие  депо за опасни отпадъци, след намерението да се направи нова каменна кариера край Байлово, втора година гражданите и общината водят неравна битка за спасяване на Негушево и Осойца - от откриване на  кариера за добив на строителни материали.

В Априлово каменната кариера  от години съсипва инфраструктурата, здравето и имотите на хората, а нови селища са заплашени от същото -  ако фирмите-кандидати получат от министерството или  общинския съвет  разрешение да развиват такава дейност. Защото в Министерство на икономиката  още  1500  фирми  са  подали заявления с искания за откриване на кариери мини.  Ако бъдат удовлетворени и държавата,  и нашата община ще се превърнат в каменна пустиня през следващите години.

Може ли  ние, гражданите на общината да променим това грозно бъдеще?ДА, НИЕ МОЖЕМ! 

С гласуването,  което ще се проведе във всички селища на общината на 25 юни. .С   местен референдум може да определим какво ще бъде бъдещето на нашата община, защото законът ни дава това право.     

На въпроса „Съгласни ли сте община Горна Малина да предоставя права върху земи, общинска собственост за проучване и откриване на сметища за опасни отпадъци, мини и кариери за добив на подземни богатства  или замърсяващи производства?” отговаряме в бюлетината  с  „НЕ”.

Какво ще постигнем?

Ако гласуваме масово, вече никой не може да  разреши общинска земя да се дава за  откриване на  кариери, опасни сметища и мръсни производства.

Така с една пусната бюлетина:

-  ще  запазим  общината чиста, без  замърсявания  и няма да допуснем да се обезлюди принудително,
- ще  опазим  добрата среда за живот и няма да рискуваме здравето на хората,
- ще запазим стойността на имотите си  и изградените  от общината  пътища и улици,
- няма да загубим европейските средства за нашата община  -  за залесяване на гори, за  създаване на разсадник,  за спорт, за подобряване на инфраструктурата и др.
- ще създадем перспективаи по-висока стойност:  за  инвестиции в чисти производства, биоземеделие, селски туризъм, развивайки се като защитена „зелена” община . 

Ще го направим за себе си и ще дадем пример и на другите – ЧЕ БЪЛГАРИЯ Е НА  ХОРАТА и законът им дава средство да отстояват правата си.

Тъй като в бюджета на общината не  са предвидени средства за провеждане на местен референдум, се открива набирателна сметка, от която ще се финансира отпечатването на бюлетини, пликове, протоколи и сформиране на секционни и централна комисияза референдума:

УниКредит Булбанк – клон Елин Пелин
IBAN: BG10 UNCR 7000 3320 0432 37
BIC: UNCRBGSF

Който има възможност, моля да подпомогне инициативата - така инвестира и в своето бъдеще.