Върховенство на печалбата или върховенство на закона?

  Битката срещу поредната каменна кариера край София е на път да се превърне  в лакмус за съдбната система и демокрацията. Цветът на този лакмус ще се проектира върху склоновете на Балкана край София, които вместо да бъдат залесени със европейски средства по спечелен  европейски проект, ще се превърнат в озъбена каменна пустош над поредното съсипано красиво кътче на България. А България трябва да обясни на Брюксел защо са пропилени парите,  дадени от ЕС за залесяване на този район, и защо на мястото на гора е издълбана каменна кариера.

Миналото лято 89.6% от гражданите на община Горна Малина гласуваха против откриването на кариери, мини и сметища за опасни отпадъци край техните селища и се поздравиха с един от малко успелите референдуми в България – като най-висша форма на демокрация. Провокацията за този вот дойде от наглото поведение на фирма, която иска да открие с криминални методи кариера за добив на камъни на 500 метра от „Софийската Ковачевица” – с. Негушево, кадето заради уникалната атмосфера и съхранене среда се снимани емблематични за българското кино филми – от „Под игото” до „Английски съсед”.
По пътя към печалбата от 40 годишна концесия за добив  фирмата „ИН МАТ ИНженеринг” ООД извършва поредица груби закононарушения в опит да се сдобие с разрешение и отвори поредната язва край столицата. В искане за регистрация на търговско откритие тя поддава  доклад с фалшиви данни, че е извършила 4 сондажа по 60 метра и 1200 кубика камъни за изследване на залежите. Реално нищо подобно не правено свидетелстват местните хора. Назначена проверка от МИЕТ също не открива следи от сондажи, както и от добив на такова количество материал за проучване.
Още преди това е станало ясно, че  фирмата изобщо няма право  да прави проучвания, тъй като не е спазила процедурата, изисквана от закона: тя не е получила разрешение от Общината като собственик на земята, нито договор за това. “Ин Мат Инженеринг” ООД няма  вещни права за ползване, нито е спазила задължителното изискване за временна промяна на предназначението на земеделската земя в засегнатата площ.  На това основание, докладът за извършените геолого-проучвателни работи на ИН МАТ Инженеринг ООД не е приет  онт Специализираната комисия поради недостоверност, а през октомври МИЕТ отказва да даде регистрация за търговско откритие.
Радостта на хората  от победата на законността и на пряката демокрация  обаче се оказа ефимерна.
Незабавно ИН МАТ Инженеринг завежда  дело срещу заповедта на министъра и настоява въпреки криминалните си прояви да получи регистрация за търговско откритие и да открие кариера за строителни материали. На 1 октомври е насрочено второто дело във ВАС, където адвокатите на ИН МАТ умело изместват   фокуса – от това дали е спазил или нарушил нормативната  уредба за проучванията, към това ... има ли такива ресурси в желаната от него площ.
Какво може да спре концесионерите до безкрай да унижтожават природните ресурси,  инфраструктурата и средата на обитаване – така, както се унижтожава района около с. Студена? Ще защити ли съда законите в страната или ще позволи с подмяна на казуса частната печалба да получи върховенство над закона? Ще обезмисли ли този казус реалната демокрация в България, където референдумът е висша форма на волта на хората? 
Делото „големите апетити срещу законоста и пряката демокрация” във ВАС ще покаже дали този път ще спечелят гражданите или отново частният интерес. И ще определи не само бъдещето на едно от съхранените  места край столицата, застрашено от унижтожаване, но и едно друго дело в Страсбург - за нарушаване на конситуционните права на гражданите за пряка демокрация.