Фирма закононарушител съди държавата

След многобройни сигнали на общината за престъпване на нормативната уредба и законите и след проведения успешен референдум в община Горна Малина, министърът на икономиката, енергетиката и туризма  отказа регистрация  за търговско откритие на Ин мат Инженеринг. То бе базирано върху  проверка, извършена от министерството в присъстввие на над 150 свидетели от общината. Проверката показва, че няма следи от сондажи, каквито ИН МАТ Инженеринг  твърди, че е направила. А на една от посочените точки е невъзможно извършването му, тъй като релефът не го позволява.
 
Въпреки това фирмата-нарушител  е завела иск и настоява за право на добив. Аргументът и е, че е  извършила 4 бр. сондажи и проучване, което е невярно. Припомняме, че с фалшиви документи и друга фирма – Дата дот Балкани/свързана с ИН МАТ/ се опитваше да получи концесия за добив на съседен парцел, но беше спряна от МОСВ.
 
ИН МАТ Инженеринг  никога не е имала  правна възможност да извърши законосъобразно проучване  защото не е  имала сключен договор със собственика на земята ( Община Горна Малина),  и не е имала  учредяване в негова полза на вещни права. Овен това, в срока на разрешението не е проведена и процедурата за задължителната временна промяна на предназначението на земеделската земя в засегната площ.
Така, дори ИН МАТ Инженеринг, да бе извършило сондажите и проучванията, то те щяха да са    единствено само и  закононарушения.
Доколкото никой не може да черпи права или ползи от неправомерното си поведение, то регистрацията на търговско откритие на  Ин Мат Инженеринг дори и при реално извършени от него сондажи и проучвания, също щеше да бъде отказана.
От община Горна Малина е изпратено писмо до МИЕТ, в което се изразява подкрепа и готовност за съдействие при представяне на аргумени пред административиния съд, за да могат да бъдат защитени обществените интереси и законността в страната.