Победа на здравите сили:)

Пълна и окончателна победа на здравите сили! :)

 Вече  може  да обявим  две  празнични дати за за Негушево и Осоица - 25 юни 2011, когато спечелихме референдума за защита на общината и 11 август 2011 г., на която с  официално писмо Министерство на икономиката и енергетиката   уведомява община Горна Малина, че е прекратена процедурата на кандидат-концесионера  Ин Мат Инженеринг за търговско откритие и откриване на кариера в землищата на двете села.

С други думи: след мообилизацията и  усилията, които  гражданите и общинското ръководство  положиха през последните десет месеца  окончателно е отстранена всяка опасност от разкриване на кариери  край  нашите селища.

Още веднъж благодарим на всички, които участваха активно: на кмета Е.Найденов  и екипът му,  на  всички, включили се в инициативния комитет и най-вече на неговия двигател - Мишо Танев, на  страхотния ни юрист Хр.Андонов, на председателя на комитета  проф.др В. Митев  ...... и за да не изброяваме всички, да минем към  благодарност към:

журналистите, медиите и уважаваните български творци и  интелектуалци, които ни подкрепиха  и накрая,  но не на последно място - на всички хора от общината, който повярваха, че заедно успяваме.

Честито на всички  и нека да ни обединяват  и други важни за съобщесвото ни идеи и общи цели!

Видео: http://negushevo-bg.org/documents/IMG_8348_223.jpg