Протокол на общинската избирателна комисия

 

Таблица на гласувалите в Община Горна Малина  - 25.06.2011 година

 
 

Секция
Общо имащи право на глас
Гласували 2007 година
Гласували 25.06
2011 година
Процент гласували от всички, имащи право на глас
Процент на гласували спрямо 2007 година
Горна Малина 001
640
458
497
77,66
108,52
Горна Малина 002
564
328
403
71,45
122,86
Белопопци
462
368
325
70,35
88,31
Байлово
260
205
220
84,61
107,32
Долна Малина
305
231
229
75,08
99,13
Априлово
873
574
435
49,83
75,78
Гайтанево
187
150
121
64,70
80,66
Негушево
148
82
135
91,22
164,63
Осойца
215
147
180
83,72
122,44
Саранци
183
163
143
78,14
87,73
Макоцево
194
138
157
80,92
113,77
Чеканчево
286
213
240
83,92
112,67
Долно Камарци
440
325
365
82,95
112,30
Горно Камарци
193
167
143
74,09
85,63
Стъргел
272
230
230
84,55
100
Общо:
5 222
3 779
3 823
73,21
101,16

Тук може да видите  копие на протокола но Общинската избирателна комисия за произведения на 25 юни 2011 г. референдум . Гласували са  45 избиратели повече в сравнение с тези от последните местни избори.

Референдумът  валиден - хората защитиха общината си от замърсяване и обезлюдяване.

http://negushevo-bg.org/documents/protokol_oik_220.pdf