Софийският Предбалкан ще се превърне в природен парк в близост до столицата

Велики четвъртък, когато се боядисват великденските яйца  като символ на живота, бе избран   в Горна Малина, за засаждане на  друг  символ на живота - нова  гора.

Над двеста  и петдесет доброволци сред които много деца, областният управител Красимир Живков и кметът на общината Емил Найденов днес засаждаха борова гора в местността „Рудината“ до с. Негушево.
Мястото стана популярно  заради  високото обществено напрежение и  битката, водена от общината и Инициативен граждански комитет против опитите  там да бъдат открити кариери за добив на строителни материали от фирмите Ин Мат Инженеринг и Дата Дот Балкани.
 В продължение на месеци  с   кампанията „Софийският предбалкан – природен парк или каменна кариера“  бе доказвано на отговорните  институции, че за тази местност са спечелени европейски средства за да има гора, а фирмите–концесионери са извършили редица нарушения на българското законодателство. За да се спаси този красив район в близост до столицата от такъв „бизнес“, който изсмуква ресурсите и унижтожава потенциала му, в общината предстои и провеждане на местен референдум.*
Горна Малина е една от малкото български общини със запазена екология и среда, които не бяха унищожени от стихийното предприемачество, развихрило се през последните две десетилетия. Природните характеристики и близостта и до столицата все повече я превръщат в район с дългосрочна перспектива - в посока екологичен и селски туризъм, био земеделие и чисти производства. В това направление е приетия общински план за развитие и множеството европейски проекти, по които работи общината.
Затова именно на  Велики четвъртък символично стартира   един от тези проекти – „Залесяване на м. Рудината” в с. Негушево по Програма за развитие на селските райони. Договорът е подписан с Фонд „Земеделие“ през юни миналата година. Очаква се и одобрение на договор   и за втори етап на залесяване на „Рудината, който  е получил  максимален брой точки.  Общата стойност на двата проекта е над 540 000 лева. Благодарение на тях, както и на проектите за екопътеки и създаване на разсадник за местни и редки растителени видове, Софийският предбалкан ще се превърне до няколко години в природен парк за отдих на столичани.
За съжаление процедурата за даване на търговско откритие за добив на строителни материали в същата тази местност все още не е прекратена – въпреки доказаните необратими закононарушения на фирмата кандидат „Ин Мат Инженеринг“ . Остава да се надяваме, че Министерство на икономиката и енергетиката няма да допусне заради частен интерес да бъдат нарушени законите на страната. И вместо борови гори край столицата да има пустинния мъртъв пейзаж на каменните кариери.