Започна подписка за допитване до народа в Горна Малина

    Инициативен комитет  от  жители на общината внесе на 25 март 2011 г.  уведомление  до председателя на Общинския съвет , че  започва събиране на подписка.Искането е за  провеждане на местен референдум със следния въпрос: „Съгласни ли сте община Горна Малина да предоставя права върху земи, общинска собственост за проучване и откриване на сметища за опасни отпадъци, мини и кариери за добив на подземни богатства  или замърсяващи производства?”.

     Повод за инициативата е нарастващото обществено безпокойство сред хората, че все повече селища от района са заплашени от екологични проблеми и обезлюдяване заради частни интереси - откриване на кариери и мини за строителни материали  и замърсяващи производства. Все повече са примерите, че  общината  се превръща  в целеви обект, чиито ресурси могат да бъдат използвани без оглед интересите на обществеността и потенциала и за развитие.

     Подписката  ще се  събира във всички селища на общината чрез доброволци и в кметствата по места. В нея  по закон могат да се включат само гражданите, които имат постоянен адрес на територията на общината.  След събирането на необходимите подписи на една десета от гласоподавателите,  от Общинския съвет ще бъде поискано  да вземе  без отлагане решение за провеждане на референдума. 

    Информационни срещи за подписката  ще се проведат по следния график :

На 2 април – в Долно Камарци от 10 часа,в Горно Камарци – от 12.00 часа
На 3 април – в Стъргел от 10 часа,
На 9 април – в Чеканчево – от 10 часа, в Макоцево от 12 часа,
На 10 април – в Саранци от 10 часа.


 На 16 яприл - в Горна Малина - празнуване на Лазарица от 10 часа, среща  от 11 часа,

На 30 април - в Байлово от 10 часа,в Белопопци - от 12 часа,

На 1 май - в Долна Малина от 10 часа,

На 7 май - в Априлово от 10 часа, в Гайтанево от 12 часа.