Инициативният комитет продължава да се бори срещу опасността от кариера

С пролетта идва и надеждата, че нещата ще се оправят. Разчитаме, че е така, но не  е достатъчно само да се надяваме, а и да положим усилия.

Имено това прававеше Инициативният комитет за спасяване на Негушево и Осоица през изтеклите зимни  месеци - заедно с общинското ръководство на Горна Малина. Бяха подготвени становища, направени проучвания, изработени юридически документи, осъществени редица  срещи в министерствата.

Благодарение на упоритостта и професионализма този сформиран от нужата  екип,  фирмата Дата Дот Балкани не успя да получи удължаване на срока  на  договора от Министерство на екологията.  На този етап тя няма право да  прави проучване за кариера.
 
С другата фирма Инмат Инженеринг обаче нещата не стоят така. Въпреки множеството сигнали  и представените от нас доказателства за тежки закононарушенияна ИН Мат, процедурата  все още не е прекратена. В моменте  искането и за търговско откритие  се разглежда от ново министерство – на икономиката. Там и продължават усилията ни и се надяваме, че законите в страната ще бъдат спазени. В процеса на работата ни установихме и нови закононарушения на Ин Мат Инженеринг - за представяне на документи с невярно сържание.
 
Така че - продължаваме да работим докато постигнем целта – без каменни кариери в общината.  Съхранена природа, среда на живот и гори вместо каменна пустиня. Ще успеем, ако сме заедно , защото друг няма да го направи вместо нас.