Ако МОСВ спази българското законодателство - кариера няма да има

В края на месец ноември  в  МОСВ  са получени уведомително писмо на  Ек.Захариева - заместник министър на МРРБ и сигнал от кмета на Община Горна Малина, чрез които Министерството е отново уведомено, че “Ин Мат Инженеринг” ООД е извършил проучването в землището на с.Негушево и с.Осоица  в нарушение на българското законодателство.

Проучванията на кандидата за откриване на кариера и промишлен добив на  камъни са извършени:
-без да е имал разрешение и сключен договор със собственика на земята /общината/,
-без да е имал учредени вещни права,
-без да спаси законовите изисквания за временна промяна на предназначението на земеделската земя.
 
От двете уведомление -на МРРБ и Община Горна Малина е видно, че проучванията и доклада, са  резултат от закононарушенията и незаконосъобразните дейности на “Ин Мат Инженеринг” ООД.
 
Доколкото българския правов ред не допуска закононарушители да черпят права или ползи от собствените си неправомерни деяния,  се надяваме, че министърът на МОСВ ще спази законите. И  очакваме, че  процедурите по  Оценка на околната среда и  процедурата за  търговско откритие на “Ин Мат Инженеринг” ООД ще бъдат прекратени в най-близко време.