Концесията на „ИН МАТ Инженеринг“ трябва да бъде отнета заради нарушения на закона

Община Горна Малина изпрати до министър Росен Плевнелиев  уводомление  и  молба за прекратяване на разрешението,  дадено на  “Ин Мат Инженеринг” ООД  за проучване на строителни материали  в землищата на с. Негушево и с.Осоица.
 
В документа се обръща внимание, че фирмата “Ин Мат Инженеринг” ООД е осъществила проучвателните  работи върху общинска земя  без съгласие на собственика, при пълно и грубо нарушаване на  действащото законодателство и  И БЕЗ ДА ИМА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР СЪС СОБСТВЕНИКА НА ЗЕМЯТА.
 
Нарушението е неотстраним факт,защото  Община Горна Малина НЕ Е СКЛЮЧИЛА И НЕ ЖЕЛАЕ ДА СКЛЮЧИ договор с титуляря. За това има взето решение и на Общинския съвет.
 
Според чл. 70, ал. 3 от ЗПБ и на основание чл. 69 от Закона за подземните богатства  министърът на МРРБ следва да  прекрати действието на даденото разрешение.