Подкрепете ни!

Досега подкрепили ни: 855

Подкрепете ни в усилията  да спрем апетитите за нови кариери край столицата  и за спасяване на „Софийската Ковачевица“ – Горно Негушево.

Двадесет години се нагледахме на своеволията и алчността на т. нар „инвеститори”, предприемачи и чиновници  да се разпореждат с ресурсите на България.  Време е  да кажем, че те не са техни, а на българите.Заради тях България започва да се  превръща от  земен рай в  пустинен пейзаж.  Само МРРБ е дало над 250 концесии за кариери и още 400 чакат разрешение. Още толкова са в списъка на МОСВ, а започнат същите процедури и в МИЕТ.
 
Става дума за нашата  държава. Малка, но с прекрасни природни ресурси, ценени от  всички, които я посещават. Но не и от нас.  Затова  позволяваме  "предприемаческата инициатива" да  я залива с бетон,  да дълбае кариери за да прави нов бетон,  да разбива пътищата, ремонтирани с  общински и държавни средства. Мила Родино, ти си земен рай.. все още. Но скоро може да се превърнеш в лунна пустиня, изровена, надупчена, бетонирана и покрита с каменна  и циментова прах. Ако управляващите продължават така безхаберно да те раздават на всеки, който и за каквото те пожелае. И ако ние продължаваме да бъдем безразлични.
 
Ние,  хората от общината, сме  обединили усилията си с  местната власт, за да не се случи това отново край Негушево и Осоица.  За това на половин час път от София да има една развиваща се „зелена“ община, природен парк за всички,  екоземеделие и селски туризъм, а  НЕ безнадеждната гледка на ерозиращите, издълбани хълмове на обезлюдения Софийския Предбалкан.
 
Може да го постигнем заедно, защото това е по-доброто бъдеще на България!


Трите имена    

Местоживеене

E-mail