1000 подписа срещу частни апетити за добив на камъни в Рудината

Хората от селата Осоица и Негушево събраха през  тази есен  повече от 1000 подписа  и учредиха Инициативен комитет, който да се бори срещу съсипването на района заради предприемачески интереси. 

Две поредни правителства са дали концесии  на  две фирми  за проучване на добив на камъни  в местността "Рудината".

Миналото лято, точно в последната работна седмица на вече отиващото си правителство, фирма „ИН МАТ Инженеринг” получава право на проучване за добив на инертни материали от бившия министър Асен Гагаузов, въпреки изключително острата отрицателна реакция на общината срещу това. 
Проучвателните работи върху земята - публична общинска собственост, се правят без договор с общината, „на тъмно” в събота и неделя вечер, без да се покаже нито документте за концесия,  нито работна програма пред местната власт . До настоящия момент задължителните   документи не са представени, нито е сключен договор за ползване на публична общинска собственост по чл. 57 на ПП ЗОЗЗ. Община Горна Малина е изпратила сигнал до Районна прокуратура и проверката по случая продължава.
 
След като започва „предприемаческата си инициатива”, без да се съобразява с правомощията на местната власт, наредбите и законите, сега фирма „ИН МАТ инженеринг” вече иска от МОСВ да  направи ОВОС и да  разреши добив и трошене на камъни - в обем 75 000 тона годишно. Кариерата е предвидена да се направи на  600 метра разстояние от къщите на хората.А намерението е да се използва направения от  общината  път  към селото и след това прилежащия подбалкански път от националната инфраструктура.  И двата пътя са наскоро ремонтирани и в добро състояние, но със сигурност не е предвидено натоварване на асфалта с тежкотоварна техника, пренасящи седемдесет и пет хиляди тона камъни.
 
Община Горна Малина е подала официално възражение и приложила подписката на местните жители до МРРБ, МОСВ, откъдето трябва да дадат становище по ОВОС, и лично до министър-председателя Бойко Борисов. В документа се подчертава, че досегашното поведение на фирмата, както и бъдещите й намерения са в явно противоречие с обществения интерес.
 
„Подобни разрешения на парче по инвеститорски искания са катастрофални в дългосрочен план за целия район”, смятат и гражданите.
 
Междувременно на 28 февруари 2010 г. и нова фирма - „Дата дот Балкани” ООД сключва договор  за проучване за строителни материали в местност „Триъгълник 2” с  Министъра на околната среда и водите Нона Караджова. Този договор е удължен с допълнително споразумение между фирмата и Министъра на 24 август 2010 г.
 
Със сливане на двата парцела цялата площ на местност Рудината  между Негушево и Осоица ще се превърне в кариера за добив и трошене на камъни, а количеството естествено се удвоява. С това и печелбите на предприемачите, които ще ползват и инфраструктурата, платена с пари на данъкоплатците.  А бъдещето е очевидно – изселване и западане на двете селища.
 
Такова е бъдещето на  още много райони в страната. Разрешителни и концесси издават три министерства, като никой не се интересува какво прави другия. МРРБ досега е издало над 250 разрешителни, а на опашка чакат още  400 мераклии за добив на  инертни материяли. Не по-малко са в МОСВ, а МИЕТ  започва същите процедури. В какво ще се превърне  България, ако се удовлетворяват апетитите на всички предпримачи? Къде да се изселят хората? Не е ли времето управляващите - Министерски съвет и  Народно събрание да поработят малко и за интересите на обществото и държавата, а не само за частните интереси?
Може  да  се включите и нашата  в електронната подписка, ако оценявате важността на тези въпроси за цялото българско общество и бъдещето на страната.