1 ноември, ден който ни подканя да се пробудим


Инициативният комитет за спасяване на "Софийската Ковачевица" - с. Горно Негушево заедно с община Горна Малина, организира благотворителен концерт в навечерието на Деня на българските будители.  Със събитието стартира  публична кампания за популяризиране на културното и историческо наследство на Софийското поле и Предбалкана, на селища като Горно Негушево /”Софийската Ковачевица”/, които трябва да бъдат запазени за следващите поколения.
 
Не казионните чествания, а реалните ангажименти са това, което ни превръща в граждани и достойни наследници на хората, допринесли, за да я има България. Така мислят ангажираните в кампанията български творци, интелектуалци, университетски преподаватели, архитекти, художници, юристи, които са се включили в Инициативния комитет. Убедени са, че от техния обществен ангажимент ще зависи дали на 30 минути от София ще има един природен парк, чието засаждане започва, места за отдих, екоземеделие и селски туризъм. Или безнадеждната гледка на ерозиращите, издълбани и покрити с каменна прах хълмове на обезлюдения Софийския Предбалкан.
 
Повод за възмущението на хората е  предприемачески натиск един от най-съхранените и чисти райони, разположен само на 30 км. от столицата, да бъде превърнат в каменоломна. Ангажиментът за опазване на предимствата и природните дадености на регионите трябва да е на хората от властта. Но след като не може да разчитаме, че техните решения са в интерес на обществото, българската природа и държава, длъжни сме ние да ги защитим. Няма кой друг да го направи - заявиха на концерта представителита не гражданската инициатива.
 
Мисля, че осъществихме смисъла на този празник – показахме, че сме се събудили" – каза кметът на община Горна Малина  Емил Найденов. Не бива повече еко и природни ресурси на държавата и общините да се изсмукват заради частни интереси, тъй като това  унищожава шансовете  на  хората, води  до обезлюдяване.
 
"Ако аз не поддам ръка" - с тази песен днес децата от Горна Малина се обърнаха към възрастните  по повод Деня на народните будители.
 
Благотворителното събитие бе подкрепено от известните български творци Хайгашот Агасян и Недялко Йорданов. В него участваха деца от  вокалната група и танцовите  състави, за да напомнят, че имат право да наследят добра природна среда, а не лунния пейзаж на каменна кариера. На концерта се събраха хора от всички селища на общината, за да се солидаризират с подписката на селата Горно Негушево и Осоица.

31.10.2010